DMCA.com Protection Status

Thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn seo Website Profast

Thiết kế website chuẩn seo

Thiết kế website chuyên nghiệp chuẩn seo

Thiết kế website bán hàng

Thiết kế website giá rẻ

Thiết kế website giới thiệu

Hosting

Cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam
Nhanh chóng - Chuyên Nghiệp - Bảo Mật

Linux Hosting

START
Dung lượng 700 MB
Băng thông 15GB
Địa chỉ Email 5
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
Pack / Addon Domain 1 / 0
SSL Free
23.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
STARTUP
Dung lượng 1GB
Băng thông 35GB
Địa chỉ Email 10
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 0
SSL Free
36.300đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
53.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân ++
Dung lượng 3GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 3
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
SSL Free
72.700đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Bán chuyên nghiệp
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 6
Pack / Addon Domain Unlimited / 2
SSL Free
116.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Chuyên nghiệp
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 9
Pack / Addon Domain Unlimited / 3
SSL Free
159.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Doanh nghiệp
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 15
Pack / Addon Domain Unlimited / 6
SSL Free
318.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Thương mại điện tử
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 20
Pack / Addon Domain Unlimited / 8
SSL Free
451.500đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam
Nhanh chóng - Chuyên Nghiệp - Bảo Mật

Windows Hosting

START
Dung lượng 700 MB
Băng thông 15GB
Địa chỉ Email 5
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
MSSQL Server 0
Pack / Addon Domain 1 / 0
34.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
STARTUP
Dung lượng 1GB
Băng thông 35GB
Địa chỉ Email 10
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 1
MSSQL Server 1
Pack / Addon Domain Unlimited / 0
41.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân
Dung lượng 2GB
Băng thông 50GB
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 3
MSSQL Server 1
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
72.700đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Cá nhân ++
Dung lượng 3GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 5
MSSQL Server 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 1
87.800đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Bán chuyên nghiệp
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 10
MSSQL Server 2
Pack / Addon Domain Unlimited / 2
135.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Chuyên nghiệp
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 15
MSSQL Server 3
Pack / Addon Domain Unlimited / 3
185.600đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Doanh nghiệp
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 20
MSSQL Server 4
Pack / Addon Domain Unlimited / 6
342.000đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast
Thương mại điện tử
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ Email Unlimited
Tài khoản FPT Unlimited
MySQL 25
MSSQL Server 5
Pack / Addon Domain Unlimited / 8
477.200đ / Tháng
Giảm 10% hosting khi thiết kế website tại Website Profast